Hakkımızda


Okulumuz 1991 yılında kurulmuş olup M.E. B’ye bağlı özel okul statüsünde eğitim vermektedir. Bakanlığımızca belirlenen programlara uygun olarak çocukların psiko-motor, duygusal, bilişsel, sosyal ve dil gelişimini desteklemekte, öz bakım becerilerini pekiştirmektedir.

Okulumuzda 3-6 yaş grubu çocuklara eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir.

Okulumuzun fiziki şartları tüm yaş grubundaki çocuklarımızın kendilerini rahatça ifade edebilecekleri duygusal ve fiziksel gelişimlerine uygun, özgürce oynama ve eğlenmelerine olanak sağlayan, güvenliklerinin dikkate alındığı, detaylara önem verilen estetik sınıf ve oyun odaları olarak hazırlanmıştır. Ayrıca kapı girişlerinde parmak tanıma sistemi, tüm sınıflarda kamera, her sınıf için 82 ekran Lcd TV., bilgisayar, filtreli hava temizleyiciler, telsiz telefon ve tek kullanımlık petlerden oluşmuş termos sistemleri kullanılmaktadır.

Amacımız;
* Kendine güvenen
* Duygularını rahatlıkla ifade edebilen
* Özgür
* Yaratıcı
* Araştırmacı
* Paylaşmayı bilen
* Sorumluluk sahibi
* Empati yeteneği kazanmış
* Kendine ve çevresine saygılı
* Hayal kurma ve iletişim kurma becerisi gelişmiş
* Kararlı ve pozitif bireyler yetiştirmek.

Biz CANKU ANAOKULU olarak çocuklarımızın yetenek, ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak gelişimsel gereksinimlerini karşılayacak programlar hazırladık.

Misyonumuz:Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, düşüncelerini ifade edebilen, inandıklarını savunabilen, başkalarının düşüncelerine saygılı, araştıran, sorgulayan, özgür ve yaratıcı düşünebilen, kendi özdeğerlerimize sahip çıkabilen, iyiyi, güzeli ve doğruyu bilen, kararlı ve pozitif bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz: Okulumuz, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen, yetenekleri keşfeden, yaratıcılığın ön planda olduğu, çocukların yaparak yaşayarak özgürce deneyimler kazanabildiği, çoklu zekâ kuramı yanı sıra “High Scope”eğitim modelini uygulayan, 3–6 yaş gurubu çocuklara eğitim veren okulöncesi eğitim kurumudur.

Aktiviteler: Drama, İngilizce, Bale, Modern Dans,Halk Oyunları,Binicilik,Grup oyunları,Müzik(ritim çalışmaları)Yüzme ,Cimnastik

Canku Anaokulu © 2008 Tüm Hakları Saklıdır.
Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:93 Kat:1 G.O.Paşa/İstanbul
Telefon : (0212) 545 96 96 Fax : (0212) 545 92 23