Atölyelerimiz

Kolaj ve Boya Atölyesi

Köken olarak Fransızcadan gelen kolaj “yapıştırma” anlamına gelir. Ana unsuru fotoğraf olmakla birlikte sanatın tüm alanlarında kullanılabilir. Çocuklarımız fotoğrafları, nesneleri, biriktirdikleri geri dönüşümleri, gazete veya afiş parçalarını bir araya getirerek özgün çalışmalar oluşturmaktadır. Kolaj ve boyama, çocuğun özgürce üretmesine, sınırsız hayal gücünü nesnelere ve görsellere aktarabilmesine katlı sağlar. Çalışmalarda başlangıçta doğru yanlış aranmaz. Tamamen sınırsız hayal gücü ön plana çıkar. Hiç alakasız nesnelerin yan yana gelerek bambaşka bir boyut oluşturduğunu görmek biz yetişkinler için belki sıradan gibi görünse de çocuğun kendi ürettiği bu ürün onun için paha biçilemez bir eserdir. Kolaj ve boyama çocukta mantıklı kurgu kavramı yatmaktadır. Modern çağda değişen yaşamları etkin bir biçimde ifade edebilme sürecinde kurgu anlayışı sayesinde çocuk, kendini oldukça yeni bir ifade şekliyle aktarma yöntemi bulmuş olur. Bu atölye çalışması çocuğu, beynine parça parça giren görüntüleri birbirleriyle ilişkilendirerek, kolaj alanının kendi sınırsız gerçekliğini elleriyle üreterek yeni bir anlam yaratma sürecine götürecektir. Bu atölye çalışmalarına düzenli olarak uzman gözetiminde katılan çocuklar kendilerini ifade etme ve üretimde akranlarına göre bir adım önde olacaktır.

separator

Akıl Oyunları Atölyesi

Çocuklarımızın mevcut potansiyellerini görmek, gelişime açık bu potansiyellerini geliştirmek, sorunlara özgün çözüm yolları bulabilecek düşünme becerileri kazandırmak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve çeşitlendirmek bu atölyenin temel amacıdır. Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir uygulamalı eğitim faaliyetidir. Bu atölyede geleceğin yöneticileri olan çocuklarımızın stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerilerine katkı sağlanmakta, bu beceriler ile bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali özgün bir şekilde üretmek, organize etmek ve geliştirmek bu atölyenin temel kazanımıdır.

separator

Tasarım Atölyesi

Seramik, ebru, desen tasarım, resim vb. alanlardan oluşan etkinliklerde, çocuklara geleceğin mesleği olarak görülen tasarımcılığa temas etme fırsatı sunuluyor. Canku’da Tasarım Atölyesi programıyla çocukların keyifli vakit geçirmelerinin yanı sıra, ortaya çıkardıkları küçük deneysel tasarımlarla farklı bir zihin egzersizi tecrübesi edinmeleri amaçlanıyor.

separator

Geri Dönüşüm Atölyesi

Canku’da günlük kullanım ömürlerini tamamlamış durumda olan materyalleri önce düşünce atölyemizden geçirerek, projelendiriyor; bazen ayırıp, bazen birleştirip tamamen yeni ürünler oluşturuyor ve yeniden kullanıma sunuyoruz. Böylelikle hem hayal gücümüz ve tasarım becerilerimiz gelişiyor, hem de yepyeni formda kullanılabilir bir ürünümüz oluyor. Bu şekilde çevreyi koruma ve israf etmeme bilincini de kazanmış oluyoruz.

separator

Dil Atölyesi

2017-2018 Eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzda verilen yabancı dil eğitimi süre sınırından çıkarılarak etkinlik dili haline getirilmiş, haftanın üç günü tüm etkinlikler belirli temalar eşliğinde sarmal bir şekilde branş öğretmeni ve sınıf öğretmeni katılımıyla sadece İngilizce işlenmektedir. Çocuklar bu etkinlikler esnasında yabancı dili ana dillerini öğrendikleri yöntemle farkına varmadan öğreniyorlar. Böylece ileriki hayatlarında ihtiyaç duyacakları dil eğitimine kalıcı bir temel oluşturuluyor. Yabancı dili bu şekilde ve erkenden öğrenen çocukların daha geniş bir bakış açısına sahip oldukları, olgun kişilik özellikleri sergiledikleri ve bu eğitimi almamış olan akranlarına göre akademik olarak her zaman bir adım önde oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca hazırlık sınıfı dediğimiz büyük yaş grubu çocuklarımıza İngilizcenin yanı sıra temel Almanca eğitimi de verilmektedir. Dil atölyeleriyle ilgili olarak eğitim danışmanlığı ve koordinatörlüğünce aylık ve haftalık bültenler hazırlanırken, planlanan temalarla kazanımlar esas alınıyor, uygulanması her aşamada denetleniyor.

separator

Türkçe Dil Atölyesi

Türkçe dil atölyesi etkinliklerinde çocuklarımızın Türkçemizi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek, kendilerini doğru ifade etme ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinlikler yer almaktadır. Çocuklarımızın Türkçeyi düzgün kullanmaları, sesleri doğru çıkarabilmeleri, farklı sözcükleri yapıları ve anlamlarına uygun kullanmaları, etkin dinleme becerileri kazanmaları, duygu ve düşüncelerini gerek sözel gerekse sözel olmayan yollarla doğru ifade etmeleri, ses tonunu yerine göre ayarlamaları ve sözcükleri doğru üretmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında Türkçe dil etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi de çocuklarımızın kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

separator

Doğa Bilimleri Atölyesi

Tüm doğamız bizim atölyemizdir. Bu atölye etkinliklerinde canlılara ve canlıların doğayla olan ilişkilerine odaklanılır. Çocuklarımız seviyelerine uygun olarak bitkiler, mantarlar ve hayvanlar âleminden çeşitli canlıları inceler ve eğlenceli etkinliklerle öğrenirler. Örneğin bu atölyelerde tohumlar, çiçekler, mantarlar, kuşlar, böcekler, doğadaki döngüler gibi kavramlar incelenmektedir. Ayrıca bu atölye kapsamında, belirli günlerde doğa gezileri ve gözlemleri yapılmaktadır.

separator

Masal Atölyesi

Çocuklarımızın en çok keyif aldıkları atölyelerden olan masal atölyemizde yalnızca var olan masallar anlatarak değil birlikte yeni masallar üreterek bu zevki katlıyor ve çok eğleniyoruz. Masallardan çok şeyler öğrendiğimiz gibi zaman zaman kendimizi masallardaki kahramanların yerine koyarak değişik dünyalara gittiğimiz de oluyor. Masalla hayal gücümüz gelişirken kahramanlar için de çözümler üretip problem çözme becerilerimizi geliştiriyoruz. Bu sayede yaratıcı düşünmeye ve soru sormaya başlıyoruz. Masallardaki resimlerle masalın içine giriyor, yenilerini ise kendimiz çiziyoruz. Bu sayede kitap okumaya ilgimiz artıyor, kelime haznemiz gelişiyor, kültürümüzü, okumayı, alfabeyi, sayıları, matematiği, hayvanları, ormanları, çiçekleri, ağaçları, mevsimleri masallarla daha da kalıcı şekilde öğreniyoruz. Merakımız artıyor. Hayal dünyamız ile gerçek dünya arasında anlamlı ilişkiler kurmaya başlıyoruz. Hem bu şekilde sadece kendimize değil aynı zamanda anne babamıza ve öğretmenlerimize de yararlarını gösteriyoruz. Özellikle resimli masal kitapları sayesinde büyükler de dünyaya bizim penceremizden bakabiliyorlar. Yine masallarla günümüzde karşılaşabileceğimiz tehlikeli durumlar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini, güven konusunda dikkatli davranmamız gerektiğini, tanımadığımız kişilere karşı nasıl davranmamız gerektiğini daha iyi kavrayabiliyoruz.

separator

Dikkat ve Görsel Algı Atölyesi

Bu atölyede çevremizden bize ulaşan ve farklı duyularımızla etkileşen ön bilgileri yorumlayabilme yetilerimizi geliştiriyoruz. Çünkü bilgiyi yorumlayabilme kabiliyeti, özel bilişsel süreçlere ve daha önceki bilgilere de bağlıdır. Bu atölye etkinlikleriyle bize ulaşan bilginin doğruluğunu, güvenilirliğini daha iyi kavrayabilmemizin altyapısı hazırlanırken, konsantrasyon ve iş motivasyonu için gerekli donanıma sahip olabilmemiz için eğlenceli dikkat ve algı oyunları oynuyoruz.

separator

Hayal Atölyesi

Hayali oyunlar da oynadığımız bu atölye etkinliklerinde çok keyifli ve neşeliyiz. Keyif alınarak gerçekleştirilen bir aktivite sırasında insan beyninin endorfin denilen bir hormon salgılaması bilimsel açıklaması olsa da bu hormonun bizi mutlu ettiği kesinlikle gerçek. Ayrıca, bize oyun oynama ve hayal kurma imkanı verildiği sürece hayal gücü ve yaratıcı düşünme becerilerimizi geliştirebiliyoruz. Yaratıcı oyunlarla hayal gücümüz adeta ateşleniyor, iç dünyamız, duygularımız ve dış dünyayla ilgili algılarımızı ifade etmeye, başkalarının hayatlarını hayal etmeye, farklı durumlarla ilgili çözümler üretmeye ve yeni bir şey yaratmaya teşvik ediliyoruz. Bu şekilde gelecek hayatımızdaki problemlere de daha yaratıcı ve etkin çözümler bulabileceğimiz alt yapıyı hazırlıyoruz. Hayal gücümüz sayesinde merak duygumuz da gelişiyor ve sizler de biliyorsunuz ki hayal eden ve merak eden çocuklar hayatla ilgili daha fazla soru soran ve bilgi edinen bireyler olurlar. Serbest oyun zamanlarımız kadar, çeşitli malzemeler kullanarak ellerimizle yaptığımız oyuncaklarımız da hayallerimizin ürünü ve bizce bu da yaratıcılığı en çok destekleyen etkinliklerdendir.

separator

Renklere Yolculuk
Atölyesi

Renklerle duyular arasındaki bağı gözler önüne seren birçok bilimsel çalışma vardır. Renklerin beyin gelişimine, yaratıcılığa, verimliliğe ve öğrenmeye kuvvetli bir şekilde fayda sağladığı artık herkes tarafından bilinmektedir. Bizlere öğrenme fırsatı verilen yerlerde tam potansiyelimizi ortaya çıkarabilir ve bu şekilde de öğrenebiliriz. Renklerin dünyasında yaptığımız yolculukla iç dünyamızda olup biteni de haber veriyoruz. Beni anlamada renkler çok önemlidir. Resimlerimde kullandığım renkler genel olarak 4 yaşımdan sonra daha anlamlıdır. 3-4 yaşlarındayken kullandığım renklerde çoğunlukla hoşuma giden renkleri coşkuyla kullandım. Sevdiğim birinin resmini yaparken en sevdiğim rengi seçerdim mesela. Çizdiğimiz ev, ağaç, aile resimleri aslında çok farklı okunabilir. Okuma-yazma öğreninceye kadar dil becerilerimiz yeterince gelişmediği için duygularımızı, sıkıntılarımızı, korkularımızı yeterince sözlü olarak ifade edemesek de yaptığımız resimler iç dünyamız, düşünce biçimlerimiz, kabiliyetlerimiz ve beklentilerimizle ilgili önemli ipuçları veriyor. Kullandığımız kâğıdın büyüklüğü, figürleri, kâğıda yerleştiriş şekli, renk seçimi ruh halimizi yansıtıyor. Bunları doğru okumayı biliyorsanız elimden çıkmış en basit bir çizginin dahi bir anlamı olduğunu bilirsiniz.

separator

Mutfak Sanatları
Atölyesi

Siz bizi bir de mutfakta görün. Hem hünerlerimize hüner katıyor, hem de yemek yapma merakımızı gideriyoruz. Yemeklere kattığımız lezzet, hayatımıza da yansıyor. El becerilerimiz gelişiyor, mutfak araç ve gereçlerini doğru ve güvenli kullanmayı öğreniyoruz. Bu atölyeye özel kıyafetlerimle de çok havalı duruyorum. Çok güzel vakit geçirdiğimiz, sonunda “bunu ben mi yaptım?” dediğimiz, kendi ürünlerimizi tatma imkanı bulduğumuz bu atölyede yeni öğrendiğimiz yemek çeşitleri ve püf noktaları ile artık anne babalarımıza mutfakta rahatlıkla yardım edebiliyoruz.

separator

Açık Hava ve Sokak Oyunları Atölyesi

Maalesef günümüz şehir yaşam koşulları bizlerin eğitim ve hayat tarzımızı etkilediği kadar oyun oynama şekillerimizi de etkiliyor. Ama biz Canku’da belirli bir plan dahilinde geleneksel sokak oyunlarımızı öğreniyor, büyüklerimizin biz henüz dünyaya gelmemişken sokaklarda köylerde oynadıkları oyunların heyecanını yaşıyoruz. Bunun bizim gelişimimiz ve sağlığımız için ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Hem eğlenceli vakit geçiriyor, hem yeni oyunlar öğreniyor, hem de hayatta olduğu gibi oyunların da herkesin uyması gereken kuralları olduğunu, yarışma ve rekabetin hayatın bir parçası olduğu ve abartılmaması gerektiğini, hayatta kazanmak ve kaybetmenin hep bir arada olduğunu ancak doğruluğundan emin olduğumuz yolda hiç pes etmemek gerektiğini de öğreniyoruz. Bu oyunlarda biraz üzerim kirlenebilir ama kirlenen kıyafetlerimiz için hiç endişelenmenize gerek yok, çamur ve çimen lekesi gibi kirlerin rahatça temizlenebildiğini deterjan reklamlarından anlayabiliyorum

separator

Okuma Yazmaya Hazırlık Atölyesi

Okuma yazmayı ilkokulda öğrenmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama ilkokulda çok zorlanmamak, hazır bulunuşluk düzeyimizi artırmak ve okuma yazmaya daha rahat geçebilmek için Canku’da ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bu çalışmaları tüm yıl içinde, çeşitli eğlenceli etkinliklerle gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerle algımızı geliştirmemiz, dikkatimizi toplayabilmemiz, hatırlayabilmemiz, akıl yürütmemiz, problem çözme, el-göz koordinasyonu ve kalem tutma becerilerimizi geliştiriyor, eşleştirme, ilişki kurma, sıralama, gruplama gibi bilişsel fonksiyonlarımızı kullanabilmemizi kolaylaştırmayı sağlayan resimli araştırmalar da yapıyoruz. Mesela öykü kitaplarını dinlemekten ve onları tartışmaktan çok hoşlanıyoruz. Basılı materyallerin aslında bir mesaj taşıdığını anlamaya başladık. Çevremizdeki etiket ve işaretlerle artık daha fazla ilgileniyoruz.

separator

Düşünce Atölyesi

Bu atölyede kavramların ve varlıkların özelliklerini, onların ne olduğunun, “Bu nedir? Kimdir?” sorularının cevabını arıyoruz. Anlatılanların daha iyi anlaşılabilmesi için örneklerden yararlanıyoruz. Konunun etkileyiciliğini ve inandırıcılığını test etmek için de daha önce bu konuda söz söylemiş güvenilir ve tanınmış kişilerin sözlerini araştırıyor, öğreniyoruz. Varlık ve kavramları birbirleriyle karşılaştırılarak varlıkların benzer ya da farklı yönlerini keşfediyoruz.

separator

Yapı İnşaat Atölyesi

Yeni bir şey inşa etmek ya da gerçek bir nesneyi temsil eden bir eser yaratmak, yapı-inşa materyallerini kullanmak bizi hem eğlendiriyor hem de hayal gücümüzü, el becerilerimizi geliştiriyor. Nesneler arasında fiziksel olarak yeni bağlar kuruyor, kendi düşüncelerimiz doğrultusunda oyunlar oynuyoruz. Bu şekilde kendimizi yaratıcı bir biçimde ifade etme imkanı buluyoruz. Yapı-inşa etkinliklerinde kullandığımız bloklar size basit gelebilir ancak bu materyaller çeşitli formlarda kullanılmaları nedeniyle açık uçlu materyaller arasında yer almakta ve açık uçlu materyaller birçok olasılık sunarak değişik görüşlere ve olası çözümlere doğru ıraksak düşünmeyi geliştirmektedir. Ayrıca yapı-inşaat atölyesinde önemli bir materyal olan blokların dizaynı, montajı, sökülmesi, kaldırılması ve bir yerden bir yere taşınması küçük ve büyük kaslarımızın gelişimi ve koordinasyonumuzu desteklemektedir. Bunlar bizim ince ve kaba motor becerilerimizin gelişmesinde ve yaratıcılığımızın desteklenmesinde ciddi katkı sağlamaktadır.

separator

Orff ve Ritim Atölyesi

En eğlenceli etkinliklerimizi barındıran atölyelerimizden biri de orff ve ritim atölyesidir. Müzik, konuşma ve dans, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. Bu atölyede evrensel olan müziği, ilk kez anne karında annemizin kalp atışlarıyla yaşamımıza giren ritmi öğreniyoruz. Bu etkinlikler bizim gelişimimizde büyük rol oynamaktadır. Ufak bir melodi duyduğunda tepki vermeyen hiçbir varlık yoktur. Orff ile sahip olduğumuz potansiyel ortaya çıkıyor. Bizlere bu süreç içerisinde birçok alternatif sunuluyor. Bu şekilde ilgi duyduğumuz alan ve zeka türümüze göre o alan ve zeka türünde gelişmemizin ve ona göre bir sanatsal dala yönlendirilmemizin de önü açılıyor. Böylece erken çocukluk döneminde yeteneğimiz keşfedilmiş oluyor. Tabi ki hepimizin bir çalgı çalması veya dansçı olması zorunlu değildir ve bu konuda zorlanmıyoruz. Ama iyi ve ayırt edici bir dinleyici, sanatsever olarak yetişiyoruz.

separator

Origami Atölyesi

Bir Japon kâğıt katlama sanatı olan Origami ile kare şeklindeki kâğıtlardan başta hayvan, çiçek, kutu gibi geleneksel motifler olmak üzere çeşitli objeler yaratıyoruz. Dünyada var olan her şeyi origami sanatıyla şekillendirmek mümkün. Ve bunu sadece kâğıdı katlayarak yapıyoruz. Origamide makas ve yapıştırıcı kullanmıyoruz. Origami bize bir parça kâğıt ve hayal gücümüzü kullanarak neler yaratılabileceğini öğrettiği için hem öğretici, hem de eğlendirici bir oyun. Origami ile oyun oynuyormuş gibi hissederlerken, öğrenme yeteneğimizin gelişimine ve yaratıcılık potansiyelimizin ortaya çıkmasına olumlu yönde etki ediyor. Bir parça kâğıdın farklı biçimlerde katlanmasıyla ortaya çıkarılan figürleri görünce, başarma hissimiz çok güçleniyor. Ayrıca yaptığımız işteki estetik duygusunun gelişmesini sağlıyor. Origami sanatıyla çeşitli objeler yapmaya çalışırken, başarılı olmak için dikkatimi yoğunlaştırmam, modeli izlemem ve verilen yönlendirmeleri dinlemem gerekiyor. Bu da bana yaptığım her işte başarılı bir sonuca varabilmem için azimli, planlı, sabırlı ve iş disiplinine sahip olmam gereğini öğretiyor.

separator

Ağaç ve Bitki Atölyesi

Hayatımızda vazgeçilmez yeri olan bitkilerin nasıl yetiştirildikleri, büyümelerini etkileyen faktörler, büyümelerindeki farklılıklar gibi bilgileri fen ve doğa etkinlikleriyle birlikte bu atölyede öğreniyoruz. Bu yolla bitkilerin de yaşayan canlı varlıklar olduğunu, bitkilerin yeşermesi için havaya, suya ve ışığa ihtiyaç duyduğunu, bazı tohumların yeşermesi ve bitkilerin topraktan çıkması için daha uzun süreye ihtiyaç duyduğunu, doğru sonuçlara ulaşmak için uygun koşulların gerekliliğini kavrıyoruz. Bu atölyenin gözlem yapma, sınıflandırma, ölçme, tanımlama gibi birçok süreci var. Sınıfta saksılarda çim, çiçek, fasulye, patates, havuç gibi bazı bitkiler yetiştiriyoruz. Bunu yaparken yoğurt kapları, süt kutuları, pasta kapları, kullanılmayan mutfak eşyaları gibi artık malzemeleri kullanıyoruz. Yetiştirdiğimiz bitkilerin gelişim sürecini gözlemliyoruz. Ayrıca bitki ve meyvelerin çekirdeklerini biriktiriyoruz. Zaman zaman çevre gezileri yaparak doğal bitki örtüsünü de inceliyoruz. Bu şekilde çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi ile bitkileri tanıyor, değişik ilgi alanlarımızı keşfediyor, olay ve nesneler arasında ilişki kuruyor, çevremizi daha rahat algılıyor, çevre duyarlılığı kazanıyoruz.

separator

Bale Jimnastik Modern Dans Atölyesi

Bale ve modern danslar, beden ve zihin hakimiyeti gerektirdiğinden, bu etkinliklere katılan çocuklar bu hakimiyeti kurmayı öğrenerek vücut disiplini kurgusunu oluşturmayı başarırlar. Müzik eşliğinde sergilenen bu sanat etkinlikleri çocuğun müzik kulağı ve ritim duygularının gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Dünya klasikleri ya da özgün eserlerle tanışan çocukların sanat algısı gelişir. Yaşıtlarından çok daha erken klasik eserler ile tanışma fırsatı edinen çocukların ufku, hayal gücü ve sanatsal anlatım yetenekleri ön plana çıkar. Çocukların gelişmekte olan iskelet sisteminde kaburga, omurilik ve kas yapıları bale egzersizleri ile sağlıklı gelişim gösterir. Kol bacak kurgusu içeren hareketler çocuklara koordineli hareket etmeyi öğretmenin yanında sahnelenen eserin duygusunu vermek adına mimik ve duruş hakimiyeti de sağlayacağı için duyguları yansıtma ve beden dili, doğru mesajı dışavurum özelliği katması anlamında da çocuklar içi faydalıdır. Etkinliklerin doğası gereği grup çalışması ile küçük yaşta tanışan çocuklar, topluluk ile senkronize hareket etmeyi öğrenir, sosyalleşir, farklı yapı ve karakterlerdeki ekip arkadaşları ile ortak paydada buluşma gerekliliği aşılanmış olur. Çalışmaların sergilenmesi amacıyla yapılan gösterilerde sahneye çıkan çocuklar, toplum içinde konuşma, dans etme, sahne performansı ve özgüven gerektiren tüm durumlarda kendilerinden emin bir duruşa sahip olurlar. Temsil yeteneği gelişmiş çocuklar, ilerleyen dönemlerde sosyal ve profesyonel iş hayatlarında daha başarılı bireyler olur. Bale ve modern danslar, çocuklar için eğlenceli bir aktivite olarak başlayıp disiplinli bir şekilde devam etmesi halinde hayat disiplini ve sanatsal bakış açısı ile topluma faydalı bireyler yetiştirme imkanı sağlıyor.

separator

Ahşap Atölyesi

Elleriyle keşfeden, problemleri çözmeye çalışan, yaratıcılıklarını ortaya koyan insanlar yetiştirmek, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinin öncelikleri arasında yer almaktadır. El becerilerine dayalı öğrenmeyi ve tamirciliği sınıflara daha fazla sokan ilerici eğitim programları ve bu hedefe yönelik yetiştirilen çeşitli branşlardaki eğitimciler, öğrencilerini, yaparak öğrenme ve kendi öğrenmelerinin yönetimini ele alma konularında motive etmekte ve bu yolla zihinsel ve motor gelişimlerine hız kazandırmaktadır. Bir çocukta matematik ve problem çözme becerisi, yaptırılan atölye çalışmalarıyla gelişmekte, el becerileri zekaya dönüşmektedir.
Yapıyı anlamak için bileşenlerine ayırmak ve parçaları bir araya getirerek yeni bir yapı oluşturmak ahşap atölyesinin ana temasıdır. Böylece ahşap etkinliklerine katılan çocukların, analiz ve sentez yeteneği daha hızlı gelişmektedir. Çocuklar ayrıca çeşitli sembolik ortamlar yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisi kazanırlar.
Bu atölye etkinliklerinde çocuk hem kendisini ifade etmek hem de karşısındakini anlamak zorundadır. Çocuk, yeni modeller üretmeyi öğrenirken; sözlü olarak ifade edilenleri anlamak, soru sormak ve yanıt vermek, zihinsel değerlendirme yapmak, komut vermek, sıralama yapmak, gerektiğinde hayali durumları ifade edebilmek, duygu ve düşüncelerini anlatmak, tahminde bulunmak, bilgileri birbirine aktarmak, yapılan işe yönelik kullanılan terimleri ve işlevlerini öğrenmek gibi kazanımları da geliştirir.

separator

Gök Bilim Atölyesi

Bu atölye çalışmaları ile çocukları kendi yaş ve seviyelerine uygun olarak; gökbilim ile ilgili konularda bilinçlendirmek, evrende yer alan gökcisimleri tanıtmak, uzayın nasıl gözlendiği ve uzay bilimleri ile ilgili teknolojik yenilikler konusunda bilinçlendirmek, bizlerin ve dünyamızın da uzayın bir parçası olduğuna dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Yapılan etkinliklerle çocukların gökbilim olaylarına ve gök cisimlerine karşı merak duygusu uyandırılmaktadır. Bu şekilde bilimsel araştırma ve inceleme alışkanlığının temelleri atılmakta, üç boyutlu düşünerek süreç ve sonuçlar hakkında yorum yapma yeteneği gelişmekte, konum ve zaman arasındaki ilişkinin kavranması sağlanmakta, evrende Dünya dışındaki oluşumlarla ilgili gerçekçi ve bilimsel temellere dayanan fikirler kazandırılmaktadır.

separator

Scamper Beyin Fırtınası Atölyesi

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü tüm dünyayı sarmalar. Albert EINSTEIN
Çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek Okul Öncesi Eğitimin en önde gelen amaçlarındandır. Hayal kurma, farklı ve özgün düşünce teknikleri geliştirme yetisi kazandırmaya yönelik etkinlikler bu atölyenin konusunu oluşturmaktadır. Scamper Tekniği ile bu aşamaların hepsini kullanarak var olan durumdan yeni bir ürün ortaya koyabilmektedirler. Scamper etkinliklerini yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniği olarak da adlandırabiliriz. Uygulamalar sırasında çocukların söyledikleri her fikir değerlendirilmekte, farklı düşünmeleri için cesaretlendirilmektedir. Scamper, klasik beyin fırtınası tekniğinin aksine belirli basamaklar izlenerek gerçekleştirilmektedir. Scamper ile seçilen nesne değiştirilir, geliştirilir, parçalara ayrılır ya da başka nesneler ile birleştirilebilir. Farklı fikirlerin ortaya çıkabilmesi için çocuklara sorular yöneltilir, bu şekilde çocukların düşünemedikleri yönleri de düşünmelerine, yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanınır. Yıl boyu planlanan bu etkinliklerin uygulanması ile çocuğun ufku genişler, kavrama hızı artar, sorunlara farklı pencerelerden bakabilme ve farklı çözümler üretebilme kabiliyeti kazanır.

separator

Yaratıcı Drama Pandomim
Kukla Atölyesi

Bu atölye ile çocuklarımızın yaratıcılığı, iletişim becerileri, olumlu benlik algısı, kendisini farklı şekillerde ifade edebilmesi, estetik duyarlılığının oluşması amaçlanmaktadır. Çocuklarda doğuştan var olan ve geliştirilebilir yetilerin açığa çıkması, kendine güvenen, araştıran, üreten, sorumluluk sahibi, özgür – özgün düşünen, katılımcı, hoşgörülü ve empati yapabilen bireylerin yetişmesine yönelik olarak eğitim programımızın amaç ve ilkeleriyle uyumlu ve sarmal bir şekilde etkinlikler planlanır ve uygulanır. Yaratıcı Drama etkinlikleriyle farklı yaş grubu çocuklarımızın dramatik performans yoluyla fikirlerini, duygularını, deneyimlerini yaparak yaşayarak ifade etmeleri sağlanır. Sanatsal bakış açısı ve anlayışı oluşturma amacıyla yapılan farklı rolleri tanıma, anlama, deneyimleme çalışmaları ile aynı zamanda çocuklarımızın yaratıcılığı, bilişsel becerileri ve özgüvenlerinin olumlu gelişimi sağlanarak, duygularının farkına varmaları, sağlıklı iletişim kurmaları, sosyal farkındalıklarının artması ve problem çözme becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

separator

Hazırlık Sınıflarına 2 Dilli Eğitim
İngilizce - Almanca

Canku’da 2017-2018 Eğitim öğretim yılından itibaren tüm yaş gruplarında verilen Yabancı Dil dersleri süre sınırından çıkarılarak etkinlik dili haline getirilmiş, haftanın üç günü tüm etkinlikler belirli temalar eşliğinde sarmal bir şekilde branş öğretmeni ve sınıf öğretmeni katılımıyla sadece İngilizce işlenmektedir. Eğitim danışmanlığı ve koordinatörlüğü eşliğinde aylık ve haftalık bültenler hazırlanırken, planlanan kazanımlarla okul öncesi eğitim programındaki temalar esas alınıyor, uygulanması her aşamada denetleniyor. Aylık ve haftalık bültenler velilere uygulama öncesinde dijital ortamda iletiliyor. Okulda hazırlık sınıfı başta olmak üzere tüm gruplar çalışma disiplinini farkında olmadan öğreniyor, yabancı dili ana dilini öğrendiği yöntemle farkına varmadan kavrarken özgür, dozunda özgüven sahibi, üretken, kendisiyle ve çevresiyle barışık, girişken bireyler olarak bir sonraki eğitim kademesine ve hayata hazırlanıyor. Bunun yanında 2018-2019 yılından itibaren hazırlık sınıfı ders programına Almanca dersi ilave edilerek çocuğun yabancı dil aşinalığı geliştiriliyor, gerek akademik gerek sosyal yaşamındaki yabancı dil kullanımına hazır bulunuşluk temeli oluşturuluyor.

separator

Rehberlik Servisi
Bireysel Testler

Psiko-Sosyal, duyuşsal ve bilişsel gelişimin izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli profesyonel tedbirlerin planlanarak uygulanması, kişilik ve akademik gelişiminin desteklenmesini, sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar. Canku’da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ile çocuklarımızın farklı alanlardaki gelişimi birebir takip edilmekte, çocuğu tanıma, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarını keşfetme ve çocuğu doğru yönlendirme amacı ile bilimsel tanıma formları düzenlenmektedir. İlk kez okula başlayan çocuklar için genel olarak kaygılı ve zor geçen oryantasyon süreci sağlıklı ve verimli bir biçimde gerçekleştirilerek her öğrenci özel olarak takip edilmektedir. Bu noktada velilerle bireysel görüşmeler yapılarak işbirliği içerisinde hareket edilmektedir. Eğitim saatlerinde de dikkat ve konsantrasyon geliştirici etkinlikler ile çocukların bilişsel zeka alanlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. PDR Servisimiz, gizlilik ve güvenilirlik ilkesi çerçevesinde sadece çocuklarla değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte, aylık tematik aile eğitimi etkinlikleri düzenlemekte, ebeveyn rehberliği, oyun terapisi, kardeş etkilenmeleri, kıskançlık, alt ıslatma, hiperaktivite bozuklukları, üstün zekalılık, özel öğrenme güçlüğü, diğer psikolojik faktörlerle ilgili rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık çalışmaları yapmaktadır. Servisimizce çocuklarımızın gelişimsel, akademik ihtiyaçlarını belirlemek üzere güvenilir, bilimsel test ve envanterler uygulanmaktadır. Bu faaliyetler okul psikoloğu, eğitim koordinatörlüğü ve eğitim danışmanlığınca planlanmakta, uygulanmakta ve tüm paydaşlarca birlikte değerlendirilmektedir.
Çocuklarımıza Uygulanan Test ve Envanterler

  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • Frostig Gelişim Testi
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
  • Gessell Gelişim Testi
  • Goodenough Harris İnsan Resmi Çizme Testi
  • Bir Aile Resmi Çiz Testi
  • Çoklu Zeka Envanteri
  • Luisa Duss Psikanalitik Öykü Testi
  • C.A.T Çocuklarda Tematik Algı Testi
separator

Özel Eğitim

Klasik eğitim yaklaşımı çocukların hepsinin ihtiyaçlarının, kabiliyetlerinin, hislerinin, zekâ türlerinin aynı olduğunu, aynı seviyede öğrendiklerini ve aynı motivasyona sahip olduklarını varsayar. Ancak eğitim alanında yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki; hiçbir öğrencinin eğitime duyduğu ihtiyaç, istek ve beklenti aynı oranda değildir. Herkesin aynı olduğu anlayışının sonucunda birçok öğrenci eğitim kurumlarında fark edilememekte ve kendi potansiyellerini ortaya koyamamaktadır. Oysa kurumların varlıklarının temel sebebi öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirebilecek ortamlar yaratabilmeleridir.

Canku’da çocukların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için, onların bireysel farklılıkları keşfedilir ve buna göre eğitim fırsatlarının sağlandığı ortamlar oluşturulur. Özel eğitim sadece özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için değil tüm öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri için önemlidir. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğun gerek bireysel gerekse grup içerisinde eğitimi, çocuğa özel bireyselleştirilmiş eğitim planı okul psikoloğu, çocuğun öğretmeni, eğitim koordinatörlüğü ve eğitim danışmanlığınca velinin de izni ve bilgisi dahilinde planlanmakta, bütüncül bir şekilde ihtiyaca göre belirlenen süre içerisinde uygulanmakta ve yine tüm paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. Alınan neticelere göre gerekli tedbirler alınmakta, gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçin!

arayın veya mesaj gönderin.
error:
WhatsApp WhatsApp İletişim Hattı