Branş Dersleri

Beden Eğitimi

Okul öncesi dönem, çocuğun tüm gelişim alanlarının desteklenmesi ve onun sağlıklı bir birey olması için önem verilmesi gereken bir dönemdir. Özellikle şehirde yaşayan çocuklar için ev ortamında hareket imkanı sınırlı kalmaktadır.
Bizler çocuklarımızın gerek okul içinde gerekse okul dışında hareket gelişim evrelerine uygun olarak hazırladığımız sprogramlar çerçevesinde, hareket becerilerini geliştirmeyi ve bedenini doğru bir şekilde kullanabilmesini amaçlıyoruz.
Okulumuzdaki oyun grupları çocuklarımızın kas gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Faaliyetlerimiz
* Grup oyunları
* Cimnastik
* Bahçe oyunları
* Drama
* Halk Oyunları

CİMNASTİK
Cimnastik, tüm spor branşlarının temelini oluşturan bir spor dalıdır. Vücut esnekliği ve dengesini, kasların gelişimini sağlar. Bir taraftan çocuk oyun ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan çocukların disiplinli, uyumlu, sosyal, özgüveni gelişmiş, başaracağına inanan bireyler haline gelmelerini sağlar. Cimnastiğe başlama yaşı okul öncesi dönem yani 4–6 yaş dönemidir.

DRAMA
Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda tartışmasız birleşmektedirler. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir.(1) Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

FOLKLOR
“ULUSAL OYUNLARIMIZI ÖĞRENMEK BİR ŞEREF, ÖĞRETMEK İSE KUTSALLIK KAZANDIRMAKTIR.”K.ATATÜRK
Çocuğun fiziksel, zihinsel fonksiyonlarının aynı anda çalışmasını sağlar. Sosyal ve aktif bir kişilik kazandırır. Müzik ve ritim duygusunu daha çabuk algılamasını sağlar. Atalarımızdan kalan kültürümüzü yarınlarımıza taşır.

Müzik

Her çocuk ilk aylardan itibaren müziğe ilgi duyar. Bu ilgi annesinin söylediği ninni ile başlar. Çevreden duyup , öğrendiği müzikle beslenir. Müziğin , çocuğun dil gelişimine , duygusal-sosyal gelişimine , bedensel ve psikomotor gelişimine etkileri vardır.

Müziğin çocuğun yaşamındaki önemini;

Şarkı öğretimi: Çocuklara bir şarkıyı , sözleri, ezgisi ve tartımıyla doğru olarak öğretmektir. Amaç çocuğa müziği sevdirmek , mutlu olmasına ve olumlu kişilik gelişimine yardımcı olmaktır.

Ritm çalışmaları: Çocuklara bir ritm kalıbını elleriyle, ayaklarıyla, bedeniyle, müzik aletleriyle yada sözlerle yinelenebilecek biçimde öğretmeye ritm eğitimi denir.

Kulak eğitimi: Çocuğa sesleri , incelikleri- kalınlıkları , tartımlarıyla kavrama ve yineleme becerisi kazandırma amacıyla yapılan eğitimdir.

Ses eğitimi: İnsan sesinin güzel şarkı söyleme becerisi kazandırma amacıyla eğitilmesine ses eğitimi denir.

Müzikle oyunlaştırma: Müzik eşliğinde uygulanan oyunlaştırmaya çocuklar tüm bedenleriyle katılırlar. Türlü duygularını ve düşüncelerini bedensel devinimleriyle anlatma olanağı bulurlar. Düş gücü ve yaratıcılığını da katarak bu yolla kişiliğini geliştirir.

error:
WhatsApp WhatsApp İletişim Hattı